free mp3 download

7 nhà triết học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc

Trung Quốc cổ đại đã từng là cái nôi của Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín.

Nhưng một Trung Quốc ngày nay dưới sự cai trị độc tài của chế độ Trung Cộng đã bóp méo lịch sử và làm cho tư tưởng và văn hoá của người dân Trung Quốc hiện đại trở nên xuống dốc.

Hãy cùng nhìn lại 7 nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử của Trung Quốc cổ đại, những người đã có công rất lớn trong việc khiến cho Quốc Thái - Dân An, lòng người hướng thiện.

Gặp gỡ các nhà triết học vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc.

__ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __
Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/


Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1

__ China Uncensored __
Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored
Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored
Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored

__ Xem video gốc __
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IeJvJyPtiWA

__ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __
Link: http://amara.org/en/subtitles/editor/tip9YcAlEhP0/vi/#create-subtitles-modal


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.