free mp3 download

Bạn sẽ cười té ghế khi nghe bài văn tả bố Xuân Bắc của bé Bi

Bé Bi Béo tả về bố Xuân Bắc của mình dư này này:
Bố diễn cho mọi người xem này
Bố hay giúp mọi người này
Bố hay đùa với con này, với các bạn
Bố tôi rất là đẹp trai
Khi nào mẹ mắng thì chính là lúc bố đi về muộn
Bố cháu bảo là rút kinh nghiệm rồi...
Bố tôi là người rất thích bế tôi... mặc dù tôi rất nặng.

Xem video để biết chi tiết....

Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.