free mp3 download

Câu chuyện về bà hoàng hậu xấu nhất vương triều Trung Hoa

Nhắc đến các hoàng hậu xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, không thể không nói đến Giả Nam Phong. Có điều trong khi những bà vợ vua kể trên được người đời kính trọng vì dung mạo tuy xấu xí nhưng tài đức rạng rỡ, thì hoàng hậu của Tấn Huệ Đế lại khiến thiên hạ rùng mình vì xấu cả nết lẫn người. Giả Nam Phong là con gái Giả Sung – công thần khai quốc nhà Tây Tấn, có công giúp cha con Tư Mã Chiêu – Tư Mã Viêm lật đổ nhà Tào Ngụy. Mẹ bà là Quách Hoè, nhờ chồng cũng được phong tước Quảng Thành quân. Giả Sung không có con trai, chỉ sinh được bà và một người em gái là Giả Ngọ.


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.