free mp3 download

CHỬI THẲNG GIÁO SƯ BÙI HIỀN VÀ TIẾN SĨ ĐOÀN HƯƠNG VỚI TIẾNG VIỆT KIỂU MỚI

Việc thay đỗi chữ viết tiếng việt củaPGS Bùi Hiền Và lời Miệt thị của tiến sĩ văn học Đoàn Hường đã làm toàn thể dântộc Việt Nam phải nhìn nhận lại mọi thứ ! và xẽ chửi thẳng nối thẳng vào mặt họ đẻ họ thức tỉnh dân tộc trên hét hay cái đám quần què đó trên hết ..!


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.