free mp3 download

Chuyện Lạ VN: Võ Sư LÝ NGỌC PHƯỚC Dùng "Công Lực VOVINAM" Chẻ Đôi 2 Quả Dừa Bằng Tay LẬP KỶ LUẬT

Thi triển Nội Công của môn phái VoViNam Việt Võ Đạo. Công Phá 2 Trái Dừa Tươi nguyên rất cứng bằng tay không.

Võ Sư LÝ NGỌC PHƯỚC chuẩn bị Xác Lập Kỷ Luật Mới tại Việt Nam.

Là 1 vị Võ Sư hơn 40 năm trong nghề Huấn Luyện Võ Thuật. Lần đầu tiên, Thầy cho phép ghi hình & đăng ký Xác Lập Kỷ Luật để khẳng định sức mạnh thật sự của Võ Thuật Việt Nam.


Môn phái VoViNam - Việt Võ Đạo đã có mặt trên 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Thật đáng tự hào với nên văn hoá "Võ Thuật" đi kèm "Võ Đạo".
Môn Sinh VoViNam do Thầy LÝ NGỌC PHƯỚC huấn luyện ngoài giỏi Võ Thuật ra. Còn có một cái Tâm tốt.

Xin chúc mừng vị Thầy đáng kính.
Một đời công hiến vì môn phái & thế hệ tương lai của Việt Nam.


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.