free mp3 download

Động từ chuyển động Phần 1| Học tiếng Nga cơ bản bài 33 | Học nhanh tiếng Nga giao tiếp

*Học tiếng Nga cơ bản
* Động từ chuyển động Phần 1| Học tiếng Nga cơ bản bài 33 | Học nhanh tiếng Nga giao tiếp
-----------------------------------------
HỌC VẦN TIẾNG NGA:
* (5 bài học bảng chữ cái cần thiết cho mỗi người để có kiến thức đọc viết cơ bản)

Bài học vần 01: https://www.youtube.com/watch?v=fNPW5DEDUi4
Bài học vần 02: https://www.youtube.com/watch?v=m4vNmiW2koU
Bài học vần 03: https://www.youtube.com/watch?v=9hg6ZNn1MyE
Bài học vần 04: https://www.youtube.com/watch?v=hunq2Ff0XGY
Bài học vần 05: https://www.youtube.com/watch?v=goraOrQxknI&t=178s

-----------------------------------------
DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC TIẾNG NGA CƠ BẢN:

Bài 01: https://www.youtube.com/watch?v=811eqi2o2Ec
Bài 02: https://www.youtube.com/watch?v=jIXoFdREMvM
Bài 03: https://www.youtube.com/watch?v=8fq0HPcJXOk
Bài 04: https://www.youtube.com/watch?v=dTf5hRwL_Kk
Bài 05: https://www.youtube.com/watch?v=7nIeNOQr8yY


Bài 06: https://www.youtube.com/watch?v=tLJPJXbl0kI
Bài 07: https://www.youtube.com/watch?v=YbPl9sMUIGQ
Bài 08: https://www.youtube.com/watch?v=LcSzWh1Rzg0
Bài 09: https://www.youtube.com/watch?v=OoBt2lRTGs4
Bài 10: https://www.youtube.com/watch?v=Fuw22Bd9SYo
Bài 11: https://www.youtube.com/watch?v=WFBTYJQtfAQ
Bài 12: https://www.youtube.com/watch?v=PJzjgPxjbTQ
Bài 13: https://www.youtube.com/watch?v=NIVbcnJXczQ
Bài 14: https://www.youtube.com/watch?v=GlaHb7lbPcI
Bài 15: https://www.youtube.com/watch?v=XV0vbOYKt2E
Bài 16: https://www.youtube.com/watch?v=6k-EjIHL4Gs
Bài 17: https://www.youtube.com/watch?v=Sdz4KL05zSw
Bài 18: https://www.youtube.com/watch?v=PqyL6HSnt4s
Bài 19: https://www.youtube.com/watch?v=w0YNL_-gCKw
Bài 20: https://www.youtube.com/watch?v=HxfV49XopW8
Bài 21: https://www.youtube.com/watch?v=HgCsYL3r4Nc
Bài 22: https://www.youtube.com/watch?v=fPGWiEE7MFc
Bài 23: https://www.youtube.com/watch?v=MSq6p27KvRo
Bài 24: https://www.youtube.com/watch?v=g37o4X2ILDU
---------------------------------------
* Hoàng Video: Giáo viên tiếng Nga tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, phiên dịch lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất chế biến gỗ và y tế. Hiện nay thường làm các clip dạy học tiếng Nga do đam mê tiếng Nga. Vui lòng làm giúp các bạn các clip giao tiếp thao chuyên đề (Miễn phí hoàn toàn) chỉ cần các bạn viết yêu cầu vào bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn thành công trong việc học tiếng Nga!
* Hoàng Video - 01.6666.77.555


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.