free mp3 download

Hệ Lụy Của Lòng Tham - Sư Cô Hương Nhũ giảng Tại Chungbuk, Hàn Quốc

Pháp thoại: Hệ Lụy Của Lòng Tham - Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Thu & Vu Lan " Đất Khách Muôn Trùng Sao Nhỏ Hẹp " tại tịnh Thất Viên Ngộ Chungbuk - Hàn Quốc ( Ngày 06.10.2017 ). Xem thêm những bài Pháp khác của Sư Cô (Click đây): https://www.youtube.com/channel/UCN7po2_Hl_hCUh5UZSL3IGQ


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.