free mp3 download

THơ Chế GS BÙI HIỂN, TS Đoàn Hương.

THơ Chế GS BÙI HIỂN, TS Đoàn Hương.
ÔNG LÀ AI...?
Gọi là tiến sĩ giáo sư
Mà sao ông lại ngu như con bò
Dân nghèo đói khổ không lo
Đem chữ cải cách làm trò lố lăng
Tưởng chừng sẽ được người khen
Nào ngờ bị chưởi là thằng thần kinh
Khiến bao dân chúng bất bình
Gieo lời phỉ báng coi khinh ra gì
Tránh sao lời nói thị phi
Muôn dân thiên hạ xá chi chuyện đời
Tôi buồn ông lắm ông ơi
Ngồi không rảnh chuyện dở hơi làm bừa
Rằng đây tôi vũng xin thưa ?
Học cao hiểu rộng cũng chưa là gì
Việt nam chung một quốc kỳ
Người chung tiếng nói huống chi ngôn từ
Chữ ông nữa thiếu nữa dư
Bắt dân tôi học bây chừ được không
Vua hùng xưa đã có công
Dựng xây đất nước con rồng cháu tiên
Sao giờ ông lại nỗi điên
Lấy nguồn lấy gốc tổ tiên đổi dời
Chữ xưa lưu giữ ngàn đời
Nay ông cải cách đem phơi giữa đường
Hay là ông muốn làm gương
Đêm bằng tiến sĩ đến trường khoe khoan
Này ông đừng có làm càn
Chuyện lớn quan trọng đừng mang ra đùa
Này ông đâu phải là vua
Mà ban thánh chỉ mà khua giếng trời
Chuyện này đâu phải chuyện chơi
Ông đem nghiên cứu sinh lời hay sao
Tưởng là ông học được cao
Cầm bằng tiến sĩ vượt rào làm quan
Xin thưa trên cả diễn đàn
Có ai đồng ý luận bàn cùng ông
Thôi đừng suy nghĩ viễn vông


Đem ra nghiên cứu tốn công ích gì
Dân tôi đói khổ nhiều khi
Miếng ăn chưa đủ huống chi học hành
Sử xưa ghi chép rành rành
Ngôn từ chính thống lưu danh muôn đời
Cháu con gìn giữ đất trời
Trước sau chỉ một không vơi không đầy
Dù sao ông cũng là thầy
Học cao hiểu rộng giải bày sâu xa
"Chữ này là của dân ta
Ngàn năm thiêng cổ mãi là VIỆT NAM".
ĐOÀN HƯƠNG ƠI !
Hỡi ôi ! Tiến sỹ Đoàn Hương !
Cái bằng " Tiến sỹ ", rơi vương vào bà
Hổ thay Tiến sỹ nước nhà
Uổng công ăn học, oan gia một thời
Đoàn Hương ơi ! Đoàn Hương ơi !
Mau mau rút lại những lời đó đi
" Quần chúng không hiểu biết gì "
Lên cơn thịnh nộ chỉ vì họ lo
Lo tiền, học lại chữ to
Lo trâu biết gọi, lo bò biết thưa
Họ đang ném đá như mưa
Nhưng bà thấy đấy, vẫn chưa tới bà !
Chắc gì họ đã buông tha
Cũng là tại cái " mồm bà " nó hư
Than ôi ! Có mắt như mù
Nhìn mà không thấy, thực hư, chính tà !
Đâu là nguyên khí Quốc gia ?
" Tiếng nói - chữ viết - Ông Bà - Tổ Tiên "
Bà đã vi phạm nhân quyền
Của " đám quần chúng ", ba miền nước Nam
" Quần chúng ", cộng khổ đồng cam
Dựng xây, gìn giữ " Việt Nam " đó bà
Linh hồn, nguyên khí Quốc gia
Bao đời tạo dựng bị bà tổn thương
Đoàn Hương ơi ! Ơi Đoàn Hương !
Mang bằng Tiến sỹ, lót đường mà đi
Yếu còn ra gió làm gì ?
Đường trơn, té ngã thì nguy đó bà !!!


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.