free mp3 download

Tiếng Tàu, tiếng Nga (1/2)

Chương trình "Quê Nhà Quê Người" với Nhà Văn Huy Phương, mỗi tối Thứ Năm hàng tuần.
Thực hiện: Ngọc Lan
Đề tài kỳ này: Tiếng Tàu, tiếng Nga
Từ khi Việt Nam mở cửa, tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, trong khi một ông Thủ Tưởng chưa nói song suốt được một câu tiếng Anh, các giới chức trong ngành giáo dục Việt Nam
lại có những sáng kiến, cải tổ rất quái gỡ.
Đó là việc cho các học sinh từ lớp Ba đến Trung Học Phổ Thông học tiếng Tàu và Tiếng Nga, như là sinh ngữ thứ nhất.

Người Việt TV (c) 2016 - http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online - http://NGUOI-VIET.com


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.