free mp3 download

Top 10 đường sắt tồi tệ nhất hành tinh

Top 10 đường sắt xấu nhất và nguy hiểm nhất trên hành tinh, ngồi trên tàu như lướt, bạn có dám thử?
Không rõ những chiếc tàu này có thể di chuyển như thế nào trên những con đường khủng khiếp như vậy. Hãy xem liệu rằng bạn có thể đi xe lửa như họ không?Đến người xem còn phải thốt ra những lời bình luận hết sức sôi nổi:
"gà đâu mà gà, trên đường sắt mà dc z phải gọi là ổ tê giác"
"
ghê thật vậy mà sao họ vẫn không sửa lại ấy nhể"
"
thì họ đang sữa đó bạn, bạm để ý tàu khách và tàu SOS nó khác mà! và chỉ có những nơi gần khu thường xuyên có động đất mới bị thôi"
"
có 2 lý do con đường yếu zic rắc phân tán lực đều 2 khu có đường qua lại lm vậy giúp người lái đi chậm hơn"

Nhiều ý kiến còn cho rằng
có thể là do động đất hoặc là những đường ray tạm thời.

Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.