free mp3 download

Vượt lên chính mình (Tổng hợp video tạo động lực hay nhất của Nguyễn Viết Vũ)

Bản quyền video này của tác giả Nguyễn Viết Vũ. Cảm ơn tác giả đã tạo ra những thước phim tạo động lực tinh thần tuyệt vời cho cộng đồng.
Nguồn:
Youtube: https://www.youtube.com/user/QuyetTamManh
Web: http://quyettammanh.vn
Face: https://vi-vn.facebook.com/quyettammanh


- Các video đã sử dụng nguồn:
https://www.youtube.com/watch?v=tjd_N5G1WWM
https://www.youtube.com/watch?v=DnTvcA3dtUA
https://www.youtube.com/watch?v=57uxm_Vx7kQ
https://www.youtube.com/watch?v=dNBWNmR73kc
https://www.youtube.com/watch?v=p7w_pF3Q9mo
- Giới thiệu: http://quyettammanh.vn/gioi-thieu/


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.